Terms of Use

Terms of Use

HANDELSBETINGELSER

 1. GENERELT

Disse betingelser er gældende for forbrugere ved handel på BRØL IVS' webshop: broel.nu.

 

Bemærk: For at kunne købe varer via BRØL webshop skal du:

 • være forbruger,
 • være fyldt 18 år eller have en sådan højere alder, som måtte være påkrævet for køb af øl, vin og spiritus i det land, hvor du opholder dig, 
 • have accepteret disse handelsbetingelser, 
 • forsyne os med dit navn og adresse (herunder gyldig leverings-adresse), telefonnummer, email-adresse, betalingsoplysninger og andre obligatoriske oplysninger, og
 • være ejer eller autoriseret indehaver af et gyldigt betalings-/kreditkort til køb af varerne.

Ved bestilling af varer via BRØL webshop bekræfter du, at du hverken køber varer som erhvervsdrivende eller med henblik på videresalg.

Ønsker du at handle som erhvervsdrivende, kan du kontakte BRØL IVS på telefon +45 50121438 eller på e-mail hello@broel.nu

 1. PERSONLIG KONTO

Du vil skulle oprette en personlig brugerkonto. Du er selv ansvarlig for at holde dit brugernavn og password fortroligt og for at begrænse adgangen til dit brugernavn, password og konto, og du accepterer at påtage dig ansvaret for alle de aktiviteter og køb, der sker på din konto, medmindre sådanne aktiviteter eller køb udføres af en udenforstående tredjemand, der har skaffet sig adgang til din konto på en måde, der ikke skyldes uagtsomhed eller forsømmelse fra din side.

 1. BESTILLING

Afgivelse af ordre via vores hjemmeside er ikke en juridisk bindende aftale. Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sen-de dig en email, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre.

Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via email) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. BRØL IVS har således mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, udsolgte varer, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. 

Bindende ordrebekræftelse/faktura sendes først til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt. Du modtager i den forbindelse også en e-mail med tilhørende Track & Trace information.

 1. PRISER

Alle vores priser er inkl. moms og afgifter, men ekskl. told og fragtomkostninger.

Ved ordrer på mere end DKK 1.000 (inkl. moms og afgifter, men ekskl. told) er fragten af varerne til levering i Denmark (ekskl. Grønland og Færøerne).

Ved alle andre ordre skal du betale alle omkostninger til fragt af de bestilte varer. Disse fragtomkostninger bliver tillagt den pris, der er oplyst på BRØL webshops produktsider, og vil fremgå umiddelbart før du afgiver din endelige bestilling.

Vi tager forbehold for tryk- og korrekturfejl samt afgifts- og prisændringer.

 1. BETALING

Generelt

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa, Mastercard, Diners Club kort, JCB kort og American Express. Der opkræves ikke gebyr ved betaling på broel.nu.

Kortoplysningerne transmitteres SSL-krypteret mellem kunde og broel.nu. Vi anvender betalingssystemet QuickPay, som er certificeret efter PCI-standarden (se mere på www.quickpay.dk). Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke.

Beløbet hæves først på dit kort, når din ordre er bekræftet og de bestilte vare afsendes.

Abonnementsordninger

Ved oprettelse til abonnementsordninger (se punkt 9) hos BRØL webshop accepterer du, at der oprettes en betalingsaftale, og at BRØL webshop gemmer dine kortoplysninger og trækker betalingen automatisk fra dit betalingskort.

Vi trækker beløbet fra dit betalingskort den første bankdag af abonnementsperioden. Efter godkendt betaling vil du via email få tilsendt en kvittering på det indbetalte beløb. Hvis betalingen af dit abonnement fejler (kort udløbet, ind-draget eller lign.), vil du få besked via e-mail. Derefter vil du have 8 dage til at gennemføre betalingen, før vi spærrer for din brug af abonnementet. I emailen vil der stå, hvorledes du gennemfører betalingen ved at angive nye betalingsop-lysninger til os og dermed kan fortsætte dit abonnement.

Første gang du opretter en betaling på BRØL webshop får du en kvittering på skærmen, som vi opfordrer dig til at gemme eller udskrive. Når denne kvitte-ring kommer til syne, er du sikker på, at vi har registreret dit abonnement samt betalingsoplysninger.

Abonnementet gælder i den angivende periode, og vi trækker automatisk en abonnementsbetaling, indtil du opsiger abonnementet. Du får en kvittering på alle betalinger sendt via e-mail.

 1. LEVERING OG FRAGT

Vi benytter forskellige leverandører afhængig af ordrens indhold og afhængig af hvilket lager varerene sendes fra. BRØL IVS har aftaler med bl.a. Parcelfeeder. Dine eventuelle fragtomkostninger er beskrevet under punkt 3 (Priser).

Forventet leveringstid ligger på mellem 1-2 uger fra din ordreafgivelse. Når varen sendes fra vores lager, modtager du en email som kvittering for afsendelse samt Track & Trace information.

Levering anses for sket, når varerne er kommet i din besiddelse. Der skal kvit-teres for alle leverancer ved modtagelsen.

 1. FORTRYDELSESRET

14 dages frist

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand (dog ikke transportøren) får

 • varerne i fysisk besiddelse.
 • den sidste vare i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
 • det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele.
 • den første vare i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen med BRØL indgås, hvis aftalen vedrører en tjenesteydelse.

Udnyttelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal du inden fortrydelsesfristens udløb meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring eller ved at benytte denne standardfortrydelsesformular , der sendes pr. postbesørget brev eller email til:

BRØL IVS

Frederiksborgvej 59

2400 København

Email: hello@broel.nu

Tilbagebetaling

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslut-ning om at fortryde aftalen. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Returnering af varer mv.

Hvis du ønsker at returnere en ordre, skal du sende varerne til

BRØL IVS

Frederiksborgvej 59

2400 København

Email: hello@broel.nu

 

Danmark

uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Kopi af ordrebekræftelsen bedes vedlagt de returnerede varer.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til dig og hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for flasker, og andet indhold som kræver forsvarlig indpakning.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Vi accepterer ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 300 DKK, men kan i særlige tilfælde være højere, f.eks. ved særligt store returforsendelse og ved forsendelser fra visse udlande.

 1. REKLAMATIONSRET

Der er to års reklamationsret efter købeloven. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sæd-vanlig for den pågældende vare.

Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid underrette BRØL IVS og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamation kan ske pr. email: hello@broel.nu

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

 1. ABONNEMENTSORDNINGER

Abonnementsordning mellem kunden og BRØL webshop er, hvor kunden automatisk betaler for sit løbende abonnement. Abonnementet faktureres månedligt.

Hyppigheden af ydelsen eller produktleveringen, pris og lignende kan ses under det konkrete produkt. Udover prisen på produktet skal der pålægges fragtomkostninger, der vil fremgå af hjemmesiden før betaling (se punkt 4 (Priser)). Ved flytning skal der betales fragt i henhold til de nye omkostninger.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af BRØL IVS eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 1 måned efter aftalens indgåelse.

Ved en parts væsentlige misligholdelse af aftalen, kan den anden part ophæve abonnementet uden varsel.

 1. KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkur-rence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse hello@broel.nu.

 1. DATABESKYTTELSESPOLITIK

Persondata

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig og (såfremt du har givet dit samtykke til dette) til at informere dig om produkter, programmer, ydelser og kampagner, som vi tror kan være af interesse for dig. De registrerede oplysninger finder du på vores hjemmeside under "My Account".

Når der indsamles personoplysninger via broel.nu, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Som registreret hos broel.nu har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til broel.nu.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand, dog videregives din email-adresse til fragtfører i forbindelse med afsendelse af postpakker (så du kan modtage leveringsoplysning, herunder T&T).

Personoplysninger registreres hos BRØL IVS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kundeoplysninger opbevares og transmitteres ukrypteret. Betalingsdata transmitteres naturligvis krypteret, se punkt 5 (Betaling) og anvendes kun til gennemførelse af din betaling for købte varer.

 1. LOVVALG OG VÆRNETING

Disse handelsbetingelser samt dit køb af varer fra broel.nu er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

Eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse med disse handelsbetingelser eller dit køb af varer fra broel.nu (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) vil skulle afgøres ved de danske domstole som værneting. Dette har ikke nogen indflydelse på den eventuelle juridiske ret, som du som forbruger måtte have til at rejse en sag ved dit lokale værneting.

 

 

 

Welcome to BRØL!

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of BRØL's Website, located at https://broel.nu/.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use broel.nu if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: "Client", "You" and "Your" refers to you, the person log on this website and compliant to the Company’s terms and conditions. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" and "Us", refers to our Company. "Party", "Parties", or "Us", refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client’s needs in respect of provision of the Company’s stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of Netherlands. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing broel.nu, you agreed to use cookies in agreement with the BRØL's Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user’s details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, BRØL and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on broel.nu. All intellectual property rights are reserved. You may access this from broel.nu for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

 • Republish material from broel.nu
 • Sell, rent or sub-license material from broel.nu
 • Reproduce, duplicate or copy material from broel.nu
 • Redistribute content from broel.nu

This Agreement shall begin on the date hereof.

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. BRØL does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of BRØL,its agents and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, BRØL shall not be liable for the Comments or for any liability, damages or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

BRØL reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant BRØL a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • Government agencies;
 • Search engines;
 • News organizations;
 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources;
 • dot.com community sites;
 • associations or other groups representing charities;
 • online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law and consulting firms; and
 • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of BRØL; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to BRØL. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator being linked to; or
 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of BRØL's logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Your Privacy

Please read Privacy Policy

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.