Leveringspolitik

  1. LEVERING OG FRAGT

Vi benytter forskellige leverandører afhængig af ordrens indhold og afhængig af hvilket lager varerene sendes fra. BRØL IVS har aftaler med bl.a. Parcelfeeder. Dine eventuelle fragtomkostninger er beskrevet under punkt 3 (Priser).

Forventet leveringstid ligger på mellem 1-2 uger fra din ordreafgivelse. Når varen sendes fra vores lager, modtager du en email som kvittering for afsendelse samt Track & Trace information.

Levering anses for sket, når varerne er kommet i din besiddelse. Der skal kvit-teres for alle leverancer ved modtagelsen.

  1. FORTRYDELSESRET

14 dages frist

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand (dog ikke transportøren) får

  • varerne i fysisk besiddelse.
  • den sidste vare i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis.
  • det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele.
  • den første vare i fysisk besiddelse, såfremt det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen med BRØL indgås, hvis aftalen vedrører en tjenesteydelse.

Udnyttelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal du inden fortrydelsesfristens udløb meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring eller ved at benytte denne standardfortrydelsesformular , der sendes pr. postbesørget brev eller email til:

BRØL IVS

Frederiksborgvej 59

2400 København

Email: hello@broel.nu

Tilbagebetaling

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslut-ning om at fortryde aftalen. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Returnering af varer mv.

Hvis du ønsker at returnere en ordre, skal du sende varerne til

BRØL IVS

Frederiksborgvej 59

2400 København

Email: hello@broel.nu

 

Danmark

uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Kopi af ordrebekræftelsen bedes vedlagt de returnerede varer.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til dig og hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder for flasker, og andet indhold som kræver forsvarlig indpakning.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Vi accepterer ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Udgifterne for returnering forventes højst at beløbe sig til ca. 300 DKK, men kan i særlige tilfælde være højere, f.eks. ved særligt store returforsendelse og ved forsendelser fra visse udlande.